När krävs tillstånd?

license-580x496Att utöva FPV som hobby är ganska fritt, men i vissa fall behöver du se till att ha skaffat fram ett tillstånd att få flyga. Tillstånd ansöker du vanligast om via Transportstyrelsen (går snabbast och smidigast att göra via nätet) och på deras hemsida hittar du även allt om eventuella avgifter etc.

Tjänar du till exempel pengar på din flygning, eller om det är så att du flyger på uppdrag för bland annat forskning och utprovning, så är det viktigt att du har ett tillstånd redo. Likaså gäller all flygning utom synhåll, och lägg här märke till att all flygning över 120 meters höjd och 500 meters längdavstånd dessutom faller in under denna kategori.

När det gäller flygning i närheten av flygplatser (dvs om du vill flyga inom en kotrollzon) är reglerna lite annorlunda, i den mening att du inte direkt söker tillstånd via Transportstyrelsen.

Här rekar du istället det område du tänkte flyga inom, och kontaktar närmsta flygplats inom dessa ramar. Anledningen till att detta är för att en flygplats utsätts för stora risker genom att ha en drönare som flyger inom dess kontrollzon. Det har vid upprepade tillfällen hänt att flera av Sveriges största flygplatser har fått stänga ner hela flygtrafiken enbart på grund av att just drönare har flugits inom dess kontrollzon.

När vi nu kommer till flygfoton (både spridning och publicering) så måste du följa Försvarsmaktens krav för detta. Det är även hos Försvarsmakten du hittar all information gällande spridning av flygfotografier.

Förutom de tillfällen du behöver tillstånd finns även en del restriktionsområden i Sverige där det är absolut förbjudet att utöva flygning med drönare av något som helst slag. Dessa områden har av förståeliga skäl stenhårda regler gällande mångt och mycket, och är bland annat kärnkraftverk, nationalparker och fängelser. Du är skyldig att följa alla de föreskrifter och regler/lagar som gäller för luftfart när du flyger din drönare. Det är enbart för din egen skull som det är värt att upprepa att det alltid är du som bär ansvaret för din drönare och din flygning.