Om FPV och hur det går till

dsc_0507FPV är en förkortning av “first person view”. Det handlar om att man kopplar in en kamera på ett modellflygplan eller annan fjärr- och radiostyrd farkost. Därefter kan man via en videolänk se allt från flygplanets perspektiv genom ett par speciella glasögon. Att framföra FPV-farkoster är förknippat med en del regler gällande civil luftfart, inte minst från Transportstyrelsen. Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och Svenska RC-flygförbundet (RCFF) har i mångt och mycket samma inställning. Detta innebär att den som följer förbundens regelverk också uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställer.

Regler för FPV och framförandet av en sådan farkost

Den som har en kamera på sitt modellflygplan, och tack vare en videolänk kan se allt från farkostens perspektiv, får inte flyga planet högre än att det är synligt för blotta ögat. Termen för detta är “line of sight”. Det är inte okej att använda kikare eller annat hjälpmedel för att se planet. En annan regel är att det är nödvändigt att man är två, där ska alltid finnas en medhjälpare ifall något går fel. I Sverige finns speciella modellflygplatser och godkända flygområden. Man får inte använda sin FPV-farkost utanför dessa områden. Modellflygplanet får inte väga mer än sju kilo och när det gäller radiostyrningsutrustningen så tillåts endast 2,4 Ghz.

Undantag från att köra bortom “line of sight”

I Sverige finns idag endast två platser där det är tillåtet att styra sin FPV-farkost bortom “line of sight”, det vill säga längre bort än man kan se med egna ögon. Framförandet av förarlösa farkoster är här förknippat med många restriktioner och rigorösa säkerhetsarrangemang.

Casino online efter en dag på flygområdet

Efter en dag med FPV-flygning kan det vara oerhört skönt att bara komma hem till sin soffa, stänga av verkligheten en stund och spela några casino slots på favorit-casinot online. Kan hända finns där några freespins att hämta 247gratisspins.se. Spelandet online ger också ett nytt perspektiv på tillvaron, precis som FPV-flygning.